Vereniging Nederland Bazel

In memoriam Karin Bourgnon-Evers

Het doet ons groot verdriet
 dat onze voorzitster Karin Bourgnon, na een lang ziekbed,
 op vrijdag 27 november 2020 is overleden.

 Karin trad in 1996 tot de vereniging toe
 en heeft in 1998 het secretariaat op zich genomen.
In 2004 werd ze benoemd tot voorzitster.
Ze was voor onze vereniging lange tijd een drijvende kracht
en heeft een groot aantal activiteiten georganiseerd
waaronder drie jubileumfeesten.
Trots als ze was op haar voorzitterschap van
de oudste Nederlandse vereniging in Zwitserland
verheugde ze zich enorm op het 100-jarig VNB-jubileum in 2021.
Het is spijtig dat ze dit niet meer mee kan maken.

Karin kwam op twintigjarige leeftijd naar Zwitserland
voor een opleiding als verpleegkundige.
Na haar opleiding is ze gaan werken in de verpleging,
een aantal jaren als leidinggevende in de ouderenzorg.
Daarnaast heeft ze op het paspoortspreekuur
van het consulaat in Bazel gewerkt.
Ook heeft Karin als vrijwilliger voor de ambassade
jarenlang Nederlandse gedetineerden in de regio Bazel bezocht.

Onlangs is Karin benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau
en op woensdag 25 november heeft H.E. Ambassadeur Hedda Samson
haar de versierselen opgespeld.
Hoewel maar kort, heeft ze hier toch erg van genoten.

Dat Karin er nu niet meer is, is moeilijk te bevatten.
We zullen haar missen.

Wij wensen haar broer, diens vrouw
en de andere nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.


Het bestuur van de Vereniging Nederland Bazel

Katarina van den Steen
Sabine Bos
Louise Prins
Arie Korporaal
Mark van de Steeg