Vereniging Nederland Bazel

Ontstaan en doelstelling

De Vereniging Nederland - Bazel werd opgericht op 2 december 1921.

vnboprichtingsoorkondeToen was het waarschijnlijk nogal bijzonder om als Nederlander in Zwitserland te wonen. Tegenwoordig is het natuurlijk dichterbij dan destijds en we voelen ons dus ietsje minder exotisch. Maar het blijft leuk om af en toe dingen te doen samen met andere Nederlanders, zoals Koningingsdag vieren, haring eten, het sinterklaasfeest vieren met de kinderen, boerenkool met worst eten of af en toe samen ergens iets gaan drinken.

De VNB stelt zich als doel om deze en andere activiteiten te organiseren en zo een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de nederlandse cultuur. Uw inbreng is daarbij onmisbaar! Wij zijn voor een groot deel afhankelijk van de leden en hun input. Het bestuur van de vereniging, waarvan u de samenstelling onder dit menu kunt raadplegen, komen in hun vrije tijd bijeen om de verschillende evenementen uit te denken en te organiseren.

De nieuwsbrief verschijnt zesmaal per jaar. Hierin worden de verschillende activiteiten voorgesteld en wordt af en toe teruggekeken op afgelopen gebeurtenissen. Verder kunt u informatie lezen van de Nederlandse overheid, meestal afkomstig van de ambassade, over actuele zaken zoals verkiezingen of veranderingen rond het aanvragen van reisdocumenten.

Buiten de jaarlijks terugkerende activiteiten viert de vereniging elke vijf jaar haar jubileum met een feestavond aan het einde van het jaar: zo werd het 80-jarig jubileum gevierd in het Hilton hotel, het 85-jarig jubileum in het Grand Casino Basel, in het het 90-jarig jubileum in het Zoo Restaurant en het 95-jarig jubileum in de Zunftsaal van restaurant Safran Zunft.

Zoals al eerder genoemd zijn wij afhankelijk van de input van onze leden. Wij staan open voor ieder goed uitvoerbaar idee. Aarzel niet en neem contact op met een van onze bestuursleden of stuur een e-mail. Voor onlangs ingeschreven nieuwe leden organiseert de VNB af en toe een kennismakingsbijeenkomst. Onder het genot van een kopje koffie kunt u nader kennis maken met de vereniging - en met andere nieuwe leden. Kinderen zijn daarbij ook van harte welkom. Nieuwe leden krijgen automatisch een persoonlijke uitnodiging met alle details.

vnboprichtingsoorkonde