Vereniging Nederland Bazel

  • Thuis
  • News
  • Vr. 8 februari: Algemene ledenvergadering

Vr. 8 februari: Algemene ledenvergadering

De 98e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederland Bazel vindt plaats op vrijdag 8 februari 2019 in de Igelsaal bij het Kannenfeldpark, Strassburgerallee 18 in Basel.

Algemene ledenvergadering

Tijden:

19.00 uur Apero
19.30 uur Algemene Ledenvergadering

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretariaat 2018
5. Verslag penningmeester 2018
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie

Pauze

8. Bestuursverkiezing

De volgende bestuursleden zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar:
• Sabine Bos, penningmeester
Louise Korporaal, secretaris
Arie Korporaal, bestuurslid

Als nieuw bestuurslid stelt Mark van de Steeg zich beschikbaar.

9. Nieuwsbrief/Website
10. Contributie 2019

11. Programma 2019
12. Budget 2019
13. Rondvraag
14. Sluiting

Locatie:
De Igelsaal is goed bereikbaar met het openbaar vervoer:
Tramlijn 3: uitstappen bij halte Strassburgerallee
Tramlijn 1 en buslijnen 31, 36, 38 of 50: uitstappen bij halte Kannenfeldplatz en dan de Strassburgerallee inlopen.
De zaal bevindt zich onder het politieburo. Via de trap naast het politieburo kunt u naar beneden en bereikt u de zaal.