Vereniging Nederland Bazel

  • Thuis
  • News
  • 99e Algemene Ledenvergadering uitgesteld

99e Algemene Ledenvergadering uitgesteld

Beste leden,

Als gevolg van het coronavirus COVID-19 heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederland Bazel die gepland stond voor 13 maart a.s. uit te stellen naar een latere datum. We zullen u op de hoogte houden via onze nieuwsbrief en website.

U bent allen geïnformeerd door de media over welke risico’s verbonden zijn aan samenkomsten met veel mensen. Dit risico wil en kan de VNB niet nemen. Het lijkt ons onmogelijk om tijdens de ALV onderling minstens twee meter afstand te houden. Of komende evenementen zullen doorgaan hangt af van hoe de situatie zich verder ontwikkelt.

Kijk hiervoor regelmatig op de website en lees ook de nieuwsbrief.

Wij danken voor uw begrip bij deze bijzondere situatie en blijft u vooral gezond!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Karin Bourgnon
VoorzitsterDe 99e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederland Bazel vindt plaats op een nog nader te bepalen datum.

Locatie: ook deze is nog niet bekend.

Leden kunnen tot uiterlijk vier weken voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk voorstellen indienen bij het secretariaat. De agenda en convocatie krijgt u twee weken voor de vergadering toegezonden onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en voorstellen.

Tijden:
19.00 uur Apero

19.30 uur Algemene Ledenvergadering

Agenda:

1. Opening door de voorzitster
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretariaat 2019
5. Verslag penningmeester 2019
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
    Pauze
8. Bestuursverkiezingen*
9. Contributie 2020
10. Programma 2020
11. Budget 2020
12. Rondvraag
13. Sluiting

* De volgende bestuursleden zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar:
- Karin Bourgnon, voorzitster
- Katarina Van Den Steen, vice-voorzitster
- Sabine Bos, penningmeesteres

I.v.m. de inkoop verzoeken wij u vriendelijk zich uiterlijk een week tevoren aan te melden bij Karin Bourgnon, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of SMS 076 382 7516.

Locatie:
Nog niet bekend