Vereniging Nederland Bazel

Intro Nieuwsbrief Aug/Sep

Beste VNB-leden en andere geïnteresseerden,

De huidige coronasituatie heeft zo haar weerslag op het verenigingsleven.
De twee komende VNB-activiteiten (BBQ en wandelend toneelstuk) vinden in de buitenlucht plaats.

De Algemene Ledenvergadering (die gepland stond op 13 maart jl.)  zal in het najaar op elektronische wijze plaatsvinden. Er volgt hierover een speciale nieuwsbrief met de details en een mogelijkheid om te stemmen op de VNB website. Net zoals bij handopsteken tijdens een gewone ALV, zal deze stemming ook niet anoniem zijn. Voor de leden zonder internet volgt deze informatie per post.

We buigen ons momenteel ook over de geplande herfst- en winteractiviteiten (o.a. Winteravond / Sinterklaas). Informatie over de vorm waarin deze zullen plaatsvinden volgt in de komende nieuwsbrieven.

Kijkt u regelmatig op de website en houdt u zich op de hoogte via de nieuwsbrief.

We wensen u een fijne voortzetting van de zomer toe, in goede gezondheid!

Met vriendelijke groet,

Het VNB-bestuur